Vandaag nog bezorgd

Algemene voorwaarden Promotionele Kansspelen

1. De oprichter van dit promotionele kansspel is Euroflorist B.V. (Euroflorist), gevestigd op De Entree 143-145, 1101 HE Amsterdam, te Nederland. Voor meer informatie of klachten, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Euroflorist via www.euroflorist.nl/contact. Gebaseerd op de E-commerce Directive 2000/31/EC van de Europese Unie, is deze competitie tot stand gekomen onder toepassing van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.  
2. De competitie begint op 11 december 2015 en eindigt op 15 december 2015.
3. Alle bezoekers van de website van Euroflorist mogen deelnemen aan deze competitie, uitgezonderd alle medewerkers van de wereldwijde Euroflorist groep, hun families en iedereen die professioneel verbonden is met deze promotie. Minderjarigen hebben toestemming van hun ouder(s)/verzorger(s) nodig. Euroflorist heeft het recht om schriftelijk bewijs van toestemming te vereisen.
4. Bij deelname aan de competitie stemt u in u te houden aan deze algemene voorwaarden.
5. Om deel te nemen aan deze competitie, moeten deelnemers hun e-mailadres invullen in de pop-up.
6. De e-mailadressen worden opgeslagen ten behoeve van CRM doeleinden en mogen uitsluitend ingezet worden door Euroflorist B.V. en niet door derden.
7. Onder de deelnemers verloot Euroflorist een maretak ter waarde van €9,50 per stuk (excl. verzendkosten). Het CRM-systeem kiest willekeurig en onafhankelijk de winnaars.
8. De prijs van het boeket bloemen is €9,50 inclusief 6% BTW.
9. Een deelnemer mag uitsluitend één keer deelnemen aan de competitie. Deelname aan de competitie is kosteloos.
10. Euroflorist behoudt het recht om deelnemers te diskwalificeren of te weigeren als Euroflorist het vermoeden heeft of zeker weet dat de deelname in conflict is met de opgestelde promotie of als deelname niet te goeder trouw is of op grond van andere aanvaardbare redenen.
11. Er wordt door Euroflorist geen geldelijk alternatief aangeboden.
12. Euroflorist betaalt mogelijke Kansspel belasting. Euroflorist betaalt of compenseert geen winstbelastingen van prijswinnaars. 
13. De winnaar van de competitie wordt binnen vijf dagen na einddatum van de competitie via e-mail hiervan op de hoogte gebracht.
14. Prijzen dienen binnen een periode van een week vanaf ontvangst van de e-mail gevorderd te worden. Na deze periode komen alle rechten op de prijzen te vervallen. Prijswinnaars moeten zichzelf mogelijk identificeren voordat ze de prijs kunnen vorderen.
15. Namen van de winnaars worden bekend gemaakt op de Facebook pagina van Euroflorist: www.facebook.com/euroflorist_nederland.
16. Euroflorist mag op elk moment de algemene voorwaarden van deze competitie en promotie wijzigen of beëindigen, mits alle relevante informatie kennisgegeven wordt.
17. Euroflorist is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van afspraken door een gebeurtenis die buiten haar macht ligt. Bewijs van versturen is geen bewijs van ontvangst.
18. U mag niets overdragen of verkopen met uw rechten of verplichtingen die verworven zijn met deze algemene voorwaarden. Informatie van de winnaars wordt bekend gemaakt op de Facebookpagina van Euroflorist: www.facebook.com/euroflorist_nederland. De deelnemer verleent bij het aangaan van deze competitie toestemming tot openbaarmaking van deze gegevens.
19. Uw naam en e-mailadres wordt alleen door Euroflorist gebruikt om de winnaars bekend te maken. Gegevens zullen niet aan derden geleverd worden. 
20. De privacyrichtlijnen van Euroflorist voor deze competitie zijn beschikbaar.
21. Deze algemene voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse Wet. Deze competitie is in overeenkomst met de wet van de Nederlandse Staat. Als u deelneemt aan deze competitie, moet u er zich bewust van zijn dat u de lokale wetgeving van het land waar u verblijft, moet naleven. In het geval uw deelname illegaal is volgens uw lokale wetgeving, dan wordt uw deelname als ongeldig verklaard.
22. U gaat akkoord met de niet-exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter in Amsterdam. Alle geschillen, acties, aanspraken of rechtsgronden actie die gerelateerd zijn aan of in verband staan met deze competitie, inclusief alle geschillen met betrekking tot de competitie, op voorwaarde dat u akkoord gaat met dergelijke geschillen, aanspraken of oorzaken van de acties die tot de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter in Nederland behoren.
23. Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt beschouwd als ongeldig of onuitvoerbaar, zal de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen worden door een bepaling die wel geldig en afdwingbaar is en die zoveel mogelijk overeenkomt met de originele bepaling. De resterende bepalingen zullen worden afgedwongen.

Kundservice