Algemene voorwaarden Facebook winactie

1. De oprichter van dit promotionele kansspel is Euroflorist B.V. (Euroflorist), gevestigd op De Entree 143-145, 1101 HE Amsterdam, te Nederland. Voor meer informatie of klachten, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Euroflorist via www.euroflorist.nl/contact. Gebaseerd op de E-commerce Directive 2000/31/EC van de Europese Unie, is deze competitie tot stand gekomen onder toepassing van de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 
2. De competitie begint op 21 september 2016 en eindigt op 28 september 2016.
3. Alle bezoekers van de website van Euroflorist mogen deelnemen aan deze competitie, uitgezonderd alle medewerkers van de wereldwijde Euroflorist groep, hun families en iedereen die professioneel verbonden is met deze promotie. Minderjarigen hebben toestemming van hun ouder(s)/verzorger(s) nodig. Euroflorist heeft het recht om schriftelijk bewijs van toestemming te vereisen.
4. Bij deelname aan de competitie stemt u in u te houden aan deze algemene voorwaarden.
5. Om deel te nemen aan deze competitie, moeten deelnemers een reactie plaatsen bij de Facebookpost van Euroflorist over deze winactie. In de reactie moet vermeld staan welke van de drie boeketten (getoond op http://www.euroflorist.nl/facebook-actie-de-voyeur-cn927) de naam Aloka zou moeten krijgen.
6. Onder de deelnemers verloot Euroflorist het gekozen boeket Aloka én een het boek ‘de Voyeur’ gesigneerd door Aloka Liefrink zelf. Het CRM-systeem kiest willekeurig en onafhankelijk de winnaars.
7. De prijs van het boeket bloemen is €31,00 inclusief 6% BTW.
8. Een deelnemer mag uitsluitend één keer deelnemen aan de winactie. Deelname aan de winactie is kosteloos.
9. Euroflorist behoudt het recht om deelnemers te diskwalificeren of te weigeren als Euroflorist het vermoeden heeft of zeker weet dat de deelname in conflict is met de opgestelde promotie of als deelname niet te goeder trouw is of op grond van andere aanvaardbare redenen.
10. Er wordt door Euroflorist geen geldelijk alternatief aangeboden.
11. Euroflorist betaalt mogelijke Kansspel belasting. Euroflorist betaalt of compenseert geen winstbelastingen van prijswinnaars.
12. De winnaar van de winactie wordt binnen twee weken na einddatum van de winactie via een openbare reactie en direct message op Facebook op de hoogte gebracht.
13. Prijzen dienen binnen een periode van een week vanaf ontvangst van het bericht gevorderd te worden. Na deze periode komen alle rechten op de prijzen te vervallen. Prijswinnaars moeten zichzelf mogelijk identificeren voordat ze de prijs kunnen vorderen.
14. Naam van de winnaar wordt bekend gemaakt op Facebook via een openbare bericht
15. Euroflorist mag op elk moment de algemene voorwaarden van deze competitie en promotie wijzigen of beëindigen, mits alle relevante informatie kennisgegeven wordt.
16. Euroflorist is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van afspraken door een gebeurtenis die buiten haar macht ligt. Bewijs van versturen is geen bewijs van ontvangst.
17. U mag niets overdragen of verkopen met uw rechten of verplichtingen die verworven zijn met deze algemene voorwaarden. Informatie van de winnaars wordt bekend gemaakt op de Facebookpagina van Euroflorist: www.facebook.com/euroflorist_nederland. De deelnemer verleent bij het aangaan van deze competitie toestemming tot openbaarmaking van deze gegevens.
18. De privacyrichtlijnen van Euroflorist voor deze winactie zijn beschikbaar.
19. Deze algemene voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse Wet. Deze competitie is in overeenkomst met de wet van de Nederlandse Staat. Als u deelneemt aan deze competitie, moet u er zich bewust van zijn dat u de lokale wetgeving van het land waar u verblijft, moet naleven. In het geval uw deelname illegaal is volgens uw lokale wetgeving, dan wordt uw deelname als ongeldig verklaard.
20. U gaat akkoord met de niet-exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter in Amsterdam. Alle geschillen, acties, aanspraken of rechtsgronden actie die gerelateerd zijn aan of in verband staan met deze competitie, inclusief alle geschillen met betrekking tot de competitie, op voorwaarde dat u akkoord gaat met dergelijke geschillen, aanspraken of oorzaken van de acties die tot de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter in Nederland behoren.
21. Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt beschouwd als ongeldig of onuitvoerbaar, zal de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen worden door een bepaling die wel geldig en afdwingbaar is en die zoveel mogelijk overeenkomt met de originele bepaling. De resterende bepalingen zullen worden afgedwongen.
22. De winnaar moet woonachtig zijn in Nederland

Kundservice