Vandaag bezorgd

Retourbeleid

Heb je iets bij Euroflorist gekocht maar ben je niet tevreden? Lees hier alles over jouw herroepingsrecht als je een product wil retourneren. 


Het herroepingsrecht

Bloemen, fruitmanden en andere producten zijn uitgesloten van het wettelijke herroepingsrecht wanneer deze kunnen bederven binnen de bedenktermijn. Het onderstaande geldt dan ook alleen voor andere producten waarbij dit niet het geval is.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (die je via dit PDF bestand kunt downloaden), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Retouradres: Hullenbergweg 250, 1101 BV Amsterdam, onder vermelding van 'Euroflorist'.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Appendix I: Model form for right of withdrawal

Model form for right of withdrawal

(this form should only be completed and returned if you want to withdraw from the contract)

- To: [trader’s name]
[trader’s geographic address]
[trader’s fax number, if available]
[trader’s e-mail address or electronic address]

- I/we* herewith inform you that, in respect of our contract regarding
the sale of the following products: [description of the product}*
The delivery of the following digital content: [description of the digital content]*
The supply of the following service: [description of the service]*

I/we* exercise our right of withdrawal.

- Ordered on*/received on* [date of ordering services or receiving goods]
- [Consumer(s)’ name]
- [Consumer(s)’ address]
- [Consumer(s)’ signature] (only if this form is submitted on paper)


*Delete or provide supplementary information, as applicable.